Angielska Słowacka 
Strona główna -> Realizowane projekty -> "Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność"

"Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność"

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację mikroprojektu:

„Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 46 748,77 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 41 827,85 EUR. W ramach projektu w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnera słowackiego Zrzeszenia „Kamienna Wieża” i miejscowości Kamenica zrealizowano następujące działania:

  • Wspólną jednodniową konferencję pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie.
  • Wydano folder - „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” i album „Widziane z muszyńskiego zamku...” w języku polskim, słowackim, angielskim.
  • Zainstalowano infokiosk pod Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego w Muszynie, który służy  jako interaktywna tablica zawierająca wszystkie zgromadzone informacje o zamkach znajdujących się na szlaku turystycznym „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w wersji językowej polskiej, słowackiej i angielskiej.
  • Zorganizowano szlak „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w ramach, którego wykonane zostały 4 tablice informacyjne oraz kierunkowskazy prowadzące do zamków.
  • Zorganizowano spotkanie promujące wydany folder i album.
  • Zorganizowano wystawę pokazującą zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego w fotografii i rycinach oraz przygotowano ekspozycję wydobytych podczas prac archeologicznych zabytków w postaci ciekawych metali, ceramiki.

 

Odwiedzin :