Angielska Polska 


Kto stráca pamäť, nevie už nič ani
o budúcnosti.
To, čo bolo dávno, sa nevráti.
To, čo príde, môže zabudnuté navrátiť.
Pre tento účel je potrebné začať
objaviteľskú výpravu v priestore a čase

Robert de Jong
Na tému malebnej polohy hradu Muszyna a výhľadu, ktorý sa z neho rozprestiera, sa už napísalo veľa. Nie sú to len prázdne reči, o čom sa môže presvedčiť každý, komu sa chce vystúpiť po strmom chodníku k zrúcanine. Prekrásna panoráma je potešením pre oči, a keď hustá hmla zastrie okolie a stlmí zvuky civilizácie, stačí trocha predstavivosti a môžete sa preniesť do minulosti. Zazrieť vysoké obranné hradby postavené na holých bralách vrchu Koziejówka, pozorovať ľudí, ktorí pobehujú po nádvorí hradu, a nakoniec prekĺznuť do obytnej časti a obdivovať prekrásne kachľové pece.

Čarovná poloha nie je príznačná iba pre obec Muszyna. Možno priam riskovať tvrdenie, že je typická pre väčšinu hradov, najmä tých, ktoré boli postavené v horách. Miesto na založenie stredovekých pevností sa vyberalo uvážene. Predovšetkým muselo byť ťažko dostupné, aby sa zaistila bezpečnosť, ale nielen to. Vlastniť hrad bola prestížna záležitosť, ktorá spočiatku prislúchala iba panovníkovi. Privilégium vybudovať hrad, či neskôr zámok sa teda neobyčajne cenilo. A hoci o tom pramene nevypovedajú, možno predpokladať, že pri ich umiestňovaní sa volili výnimočné miesta s pre nás často už nepostrehnuteľným čarom.

Táto kniha ma priblížiť čitateľovi dejiny štyroch stredovekých hradov, dvoch poľských - Muszyny a Rytra - a dvoch, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska - Kamenice a Plavča. Líšia sa takmer všetkým, okrem malebného okolia – politickou príslušnosťou, vlastníckym právom, veľkosťou a rozvrhnutím. Spojil ich cezhraničný projekt „Stretnime sa na hrade v Muszyne – dejiny a súčasnosť” a ... nepriaznivý osud. Zničené za rôznych okolností, neboli obnovené a boli ponechané svojmu osudu, v dôsledku čoho takmer zmizli zo zemského povrchu. Dnes všetky okrem Plavča mozoľne odkopávajú archeológovia a konzervujú ako zachovalé zrúcaniny.
Prejdime si tieto pevnosti zaradom.
       
Muszyna Rytro Plaveč  Kamenica

 

Odwiedzin :